TRIỂN KHAI THANH TOÁN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG THÀNH PHỐ YÊN BÁI.

       Thực hiện công văn số 7846/VPCP-KTTH, ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng chính phủ về việc các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về Thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

        Trường Tiểu học Kim Đồng thành phố Yên Bái đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái (BIDV Yên Bái) tích cực triển khai  thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thực hiện mục tiêu 100% trường học , bệnh viện địa bàn đô thị thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

       Việc trả lương và các khoản thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động qua tài khoản đã được nhà trường thực hiện từ nhiều năm nay. Nó góp phần tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt, làm thay đổi tập quán sử dụng tiền mặt trong thanh toán; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt; nâng cao hiệu quả quản lí, giám sát của các cơ quan quản lí nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán và thu nhập cá nhân; góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm kinh tế.

       Một trong những nhiệm vụ được Ban giám hiệu trường Tiểu học Kim Đồng thành phố Yên Bái đề ra trong năm học 2019 – 2020 là áp dụng công nghệ, triển khai thực hiện thu qua hệ thống ngân hàng các khoản đóng góp từ phụ huynh. Tại phiên họp phụ huynh lần thứ nhất ngày 27/10/2019, chủ trương này đã được Ban đại diện và toàn thể phụ huynh nhà trường nhất trí đồng thuận.

       BIDV Yên Bái đã hỗ trợ nhà trường lập tài khoản và tạo mã số riêng cho từng học sinh, xây dựng nội dung thông báo, hướng dẫn chi tiết cho từng gia đình học sinh của trường tiểu học Kim Đồng thành phố Yên Bái.

       Kể từ tháng 5 năm 2020 nhà trường đã triển khai thí điểm thu các khoản hàng tháng như tiền ăn, tiền bán trú, điện, nước, … qua hệ thống ngân hàng với các hình thức như :

  •  Thanh toán tại quầy giao dịch hoặc chuyển khoản qua các kênh thanh toán online;
  •  Thanh toán qua ứng dụng BIDV online và BIDV Smartbanking
  •  Thanh toán qua kênh ủy nhiệm chi tự động (giống như thanh toán tiền điện, tiền nước tự động qua ngân hàng)

       Chắc chắn sẽ còn có nhiều khó khăn cần tháo gỡ trong việc triển khai hoạt động thí điểm này nhưng quyết tâm của lãnh đạo nhà trường, sự đồng lòng, chung tay của bộ phận kế toán, giáo viên chủ nhiệm các lớp và trên hết là sự hưởng ứng của phụ huynh sẽ là tiền đề cho sự thành công đưa ứng dụng những tiến bộ mới của công nghệ và dịch vụ vào nhà trường.

       Việc triển khai hoạt động này còn góp phần giảm tải khối lượng công việc cho giáo viên chủ nhiệm để các thầy cô tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao chất lượng dạy học góp phần xây dựng trường tiểu học Kim Đồng thành phố Yên Bái trở thành một trong những trường tiểu học chất lượng hàng đầu của ngành giáo dục thành phố Yên Bái.

 

                                      Lê Thanh Long – Trường TH Kim Đồng TPYB

Bài viết liên quan