Ngành giáo dục Yên Bái sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch bệnh COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong cả nước và trên địa bàn tỉnh, ngành giáo dục-đào tạo(GD-ĐT) tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc triển khai “mục tiêu kép” - vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tăng cường phòng chống dịch; xây dựng Kế hoạch ứng phó với công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm học 2020-2021. Phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh xung quanh nội dung này.

Đồng chí Đào Anh Tuấn- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Yên Bái.

P.V: Xin đồng chí cho biết nội dung chung của Kế hoạch ứng phó với công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến hết năm học 2020-2021 của ngành GD-ĐT tỉnh Yên Bái? 

Đồng chí Đào Anh Tuấn: Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/5//2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gắn với nhiệm vụ chính trị năm 2021, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Sở GD&ĐT đã chủ động ban hành Kế hoạch số 100/KH-SGDĐT ngày 06/5/2021, Kế hoạch ứng phó của ngành GD&ĐT với công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm học 2020-2021. 

Nội dung chung của Kế hoạch ứng phó gồm các yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

(1)- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời, đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Không hoang mang nhưng cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

(2)- Chủ động phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả với chính quyền, các cơ quan chức năng ở địa phương để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học. Điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá, kết thúc chương trình năm học phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

3)- Kích hoạt hệ thống phòng dịch, trang thiết bị phòng dịch trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các yêu cầu phòng, chống dịch. 

(4)- Nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, nhất là hiệu trưởng, cán bộ quản lý các trường học thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Thực hiện theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học, nhà vệ sinh theo quy định. Tích cực huy động cơ sở vật chất trường học, lực lượng các bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các đơn vị tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình huống dịch lây lan trên diện rộng.

(5) -  Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhân viên, nhà giáo, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch. Thông tin kịp thời, chính xác, ổn định tâm lý cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện chế độ báo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. 

Nội dung của Kế hoạch, gồm 10 nội dung cụ thể sau:

- Chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai Kế hoạch đáp ứng từng tình huống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

- Công tác phòng dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.

- Công tác thông tin, tuyên truyền: Tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở từng cấp độ.

- Phối hợp thực hiện điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần, tiếp xúc liên quan để thực hiện xét nghiệm, cách ly, điều trị theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm cho người nghi nhiễm bệnh là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện cách ly y tế và xử lý ổ dịch khi dịch bắt đầu lan rộng ra các cơ sở giáo dục.

- Huy động các cơ sở giáo dục mở rộng khu vực cách ly trong trường hợp dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh.

- Điều chỉnh kế hoạch, hình thức dạy học cho phù hợp với điều kiện thực tế học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng ngày kể từ khi bắt đầu có ca nhiễm bệnh đầu tiên xâm nhập và lan rộng ra các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch.

Trong kế hoạch, Sở đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp quản lý như:

Đối với Sở GD- ĐT thực hiện những nhiệm vụ: 

+ Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; 

+ Cập nhật tình hình dịch bệnh;

+ Kiểm tra, nắm tình hình, báo cáo UBND tỉnh, BCĐ tỉnh. 

Đối với Phòng GD- ĐT thực hiện những nhiệm vụ:

+ Căn cứ vào Kế hoạch của Sở GD- ĐT, các phòng GD-ĐT xây dựng và ban kế hoạch ứng phó của ngành giáo dục và đào tạo với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; 

+ Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch; 

+ Báo cáo công phòng, chống dịch Covid-19 hàng ngày, đột xuất theo yêu cầu.

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh: 

+ Xây dựng kế hoạch ứng phó của cơ sở giáo dục với công tác phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể, phù hợp tình hình của đơn vị và địa phương;

 + Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng thực hiện kế hoạch ứng phó của cơ sở giáo dục với công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

+ Báo cáo công phòng, chống dịch Covid-19 hàng ngày, đột xuất theo yêu cầu. 

Thực sự quan tâm đến công tác phòng dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”  của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang khi đến trường, lớp học, nơi có đông người.

- Các đơn vị thường xuyên tổ chức vệ sinh trường, lớp học, lau rửa nền nhà, tay nắm cửa, bàn ghế, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi hàng ngày bằng các chất khử khuẩn, tẩy rửa thông thường.

- Bố trí nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn ở những nơi dễ thấy, dễ sử dụng; phân công người đo thân nhiệt ở khu vực cổng trường cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh khi đến trường, lớp học; tăng cường công tác bảo vệ, không cho người lạ, phụ huynh vào khu vực trường (trừ trường hợp đặc biệt thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo thông điệp 5K và khai báo vào sổ trực của bảo vệ trước khi vào trường).

- Trường hợp phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở,... đưa ngay trường hợp đó vào cách ly tại phòng riêng và đồng thời thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất, cơ quan quản lý cấp trên để có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời.

P.V : Đối với các tình huống cụ thể, Sở đã có phương án như thế nào và đối với các cơ sở giáo dục phải cho học sinh nghỉ học, lịch thi, lịch kết thúc năm học cùng các hình thức thi, kiểm tra học kỳ II sẽ được triển khai ra sao, thưa đồng chí? 

Đồng chí Đào Anh Tuấn: Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD- ĐT quy định: hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước 25/5/2021. kết thúc năm học trước 31/5/2021. 

Học sinh Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái học trực truyến.

(1).Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD- ĐT đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng GD- ĐT, các cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch, đẩy nhanh tổ chức kiểm tra học kỳ, đến hết ngày 08/5/2021, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện: Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải đã hoàn thành kiểm tra học kỳ II. 

Sau khi hoàn thành kiểm tra, tiếp tục thực hiện dạy học cho đến khi kết thúc chương trình. Trong trường hợp học sinh phải nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 thì chủ động chuyển sang dạy học trực tuyến/giao phiếu bài tập cho học sinh. Qua báo cáo, thì hiện nay chỉ còn một số học sinh diện phải cách li chưa hoàn thành tất cả các bài kiểm tra, các trường sẽ thực hiện cho các em  ôn tập và kiểm tra bù ngay sau khi đi học trở lại. 

(2). Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và 2 huyện: Trấn Yên, Văn Chấn chưa hoàn thành kiểm tra học kỳ II do học sinh dừng đến trường từ ngày 04/5/2021. Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn rà soát nội dung, chương trình, tổ chức dạy học, ôn tập dưới hình thức trực tuyến, hoặc giao bài, đồng thời xây dựng phương án tổ chức kiểm tra học kỳ II như sau: 

- Nếu học sinh được đi học trở lại trước ngày 24/5/2021: tất cả các khối lớp sẽ tổ chức kiểm tra tại trường sau khi học sinh đi học trở lại.

- Nếu học sinh được đi học trở lại sau ngày 24/5/2021: Sở GD&ĐT sẽ hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra học kỳ II cho học sinh lớp 9, lớp 12 dưới hình thức phù hợp, có thể nghiên cứu tổ chức kiểm tra bằng hình thức trực tuyến; bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực theo quy định Bộ GD-ĐT. Theo kịch bản này thì lịch thi tuyển sinh lớp 10, năm 2021 vẫn giữ nguyên theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.  Trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Sở GD- ĐT sẽ có văn bản báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh để điều chỉnh lịch thi phù hợp. 

- Đối với các khối lớp còn lại, sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp tại trường sau khi học sinh chính thức được đi học trở lại theo thông báo của UBND tỉnh. 

(3). Về lịch kết thúc năm học, nếu học sinh đi học trở lại trước ngày 25/5 thì vẫn kết thúc năm học vào 31/5 theo quy định. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh còn phức tạp, để đảm bảo quy định  về phòng chống dịch Covid-19, các nhà trường không tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối năm học mà thông báo thông qua sổ liên lạc điện tử, qua email, mạng xã hội hoặc gửi phiếu thông báo kết quả học tập rèn luyện cho gia đình học sinh thông qua thôn bản (như hình thức giao bài).

(theo baoyenbai.com.vn)

Bài viết liên quan