06/04/21  Tin của trường  158
Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-SGDĐT ngày 17/03/2021 của Sở GD&ĐT Yên Bái, vào sáng ngày 03/04/2021, tại trường TH Kim Đồng đã diễn ra Ngày hội “Lớp học mở - Open House” cấp tiểu học do Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục ISMART tổ chức.
 29/03/21  Tin tức - Sự kiện  45
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-PGD&ĐT ngày 16/12/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái về phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 31/KH-THKĐ ngày 21/12/2020 của  trường TH Kim Đồng về Xây dựng Trường học Hạnh ...
 22/03/21  Tin của trường  34
        Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường là một hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học tại các nhà trường.           Thực hiện Công văn số 16/PGDĐT-CM ngày 08 tháng 2 năm 2021 của Phòng ...
Tiêu điểm